Artysta

Woś, Stanisław

Urodził się 16.10.1951 r., studiował wychowanie plastyczne w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku w pracowni malarstwa prof. Rajmuinda Pietkiewicza w latach 1877-82. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Zajmuje się fotografią, malarstwem, rysunkiem i projektowaniem graficznym. Zorganizował ponad trzydzieści wystaw indywidualnych, brał też udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą.