Artysta

Węgrzyn, Witold

WITOLD WĘGRZYN (ur. 15 V 1945 roku)

Urodzony 15 V 1945 r. w Wąbrzeźnie. Kierownik Międzywydziałowego Zakładu Fotografii oraz Wyższych Zaocznych Studiów Fotografii na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Od 1971 roku członek ZPAF. Przez 3 kadencje Członek Rady Artystycznej ZPAF. Członek ZAiKS. Artysta fotografik i pedagog. W latach 70. związany był z Galerią GN w Gdańsku, później z Gdańską Galerią Fotografii ZPAF. Uprawiał fotografię medialną, w latach 80. zbliżył się do programu „fotografii elementarnej” o wizualno-konceptualnym charakterze. W latach 90. tworzy cykle Sytuacje I, II, III, IV o graficznym, paramedialnym i wizualnym charakterze, w których ukryty jest składnik konceptualny. Uprawia fotografię kreacyjną i dokumentalną. Kurator wielu wystaw fotograficznych. Jest głównym autorem zdjęć do albumu „Gedanensis Millennii Splendor” wydanego z okazji tysiąclecia Gdańska. Mieszka w Gdańsku.

Prace Witolda Węgrzyna znajdują się m.in. w Muzeum Narodowym w Gdańsku i Wrocławiu, Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, zbiorach Instytutu Sztuki Uniwersytetu w Tokio oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

Witold Węgrzyn (1) Witold Węgrzyn (2) 

ADAM PAWLAK (fragment recenzji wystawy Sytuacje II , Pomerania, 1998):

(…) Te pełne dynamizmu i emocjonalnego ładunku fotogramy poprzez drugą warstwę mówią również o erozji czasu. Są świadectwem nieubłaganego przemijania. (…)

Źródło: Witold Węgrzyn. Sytuacje V - obecność [5 – 30 grudnia 2007, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie] . Tł. M. M. Korzeniowska. Sopot: Państwowa Galeria Sztuki, 2007. ISBN 83-88210-96-3.

JANUSZ MILANOWSKI (Gazeta Wyborcza, Toruń 2003):

(…) Jest autorem oryginalnym, jednym z najbardziej poszukujących nowych dróg dla polskiej fotografii artystycznej. Przez ciągłe poszukiwanie nie daje się zaszufladkować. Jest poza konwencjami, wymyka się fotografii tradycyjnie rozumianej i często przekracza granice tej sztuki. (…)

Źródło: Witold Węgrzyn. Sytuacje V - obecność [5 – 30 grudnia 2007, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie]. Tł. M. M. Korzeniowska. Sopot: Państwowa Galeria Sztuki, 2007. ISBN 83-88210-96-3.

JERZY LEWCZYŃSKI („Antologia Fotografii Polskiej”):

Fotografia Ingerencje pochodzi z 1980 roku. Autor sugeruje, że dokumentalny charakter fotografii może być odczytany jedynie po dodaniu (ingerencji) gestu artysty i konfrontacji wyniku z pierwowzorem zapisu. Zabieg ingerencji działa rzeczywiście odkrywczo, przywodząc na myśl prawdę o fotografii, która sama w sobie jest śladem tej prawdy.

Źródło: Witold Węgrzyn. Sytuacje V - obecność [5 – 30 grudnia 2007, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie] . Tł. M. M. Korzeniowska. Sopot: Państwowa Galeria Sztuki, 2007. ISBN 83-88210-96-3.

KRZYSZTOF JURECKI (Muzeum Sztuki w Łodzi, www.culture.pl, kwiecień 2004):

(…) Jego [Witold Węgrzyna] działalność artystyczną należy raczej określić jako modernistyczną konsekwentnie podążającą za zmieniającym się modelem nowoczesności, tworzonym w Polsce i Europie zwłaszcza w latach 70. i 80. XX wieku, ale stymulowanym poprzez własne przemiany artystyczno-estetyczne, które w przypadku Węgrzyna są badanie natury fotografii oraz konsekwentnym pytaniem o tożsamość artystyczną.

(…) Twórczość Węgrzyna, który trafnie określił fotografię „rejestrującym obserwatorem”, analizowała w końcu lat 80. problematykę światła i śladu jako podstawowych wartości konstruujących obraz fotograficzny, bliskich niemieckiemu wizualizmowi, propagowanemu w latach 80. XX wieku przez teoretyka i fotografa Andreasa Muller-Pohle. W końcu lat 90. Węgrzyn tworzył cykle o graficznym wyrazie pod nazwą SYTUACJE, w których ukryty bywał zarówno składnik konceptualny, jak też surrealny i abstrakcyjny, a nawet wywodzący się z nowoczesnej reklamy (Sytuacje II). Zacierając tradycyjne dystynkcje między fotografią i grafiką, świadczył o dużych medialnych możliwościach artysty, poszukującego własnej definicji zjawiska określanego mianem „fotografii”, którego obszar jest dość nieprecyzyjny i zmienny. Cykl ten można określić mianem neopiktorialnego, gdyż podkreślono w nim jakości malarskie, oraz stronę symboliczną zdjęć przy nieokreśleniu i niedopowiedzeniu wielu przedstawionych scen. Był pytaniem o dalsze możliwości artystyczne i filozoficzne najnowszej fotografii.

(…) W 2000 roku pokazał wystawę SYTUACJE III – STÓŁ – Mała Galeria ZPAF-CSW, której w czarno-białej technice grafitował i konceptualizował obraz, pytając o naturę fotografii i własnej twórczości (Sytuacje II), której użył w tym cyklu na zasadzie autocytatu.

Źródło: Witold Węgrzyn. Sytuacje V - obecność [5 – 30 grudnia 2007, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie] . Tł. M. M. Korzeniowska. Sopot: Państwowa Galeria Sztuki, 2007. ISBN 83-88210-96-3.

WITOLD WĘGRZYN (Motto do wystawy Ślad , 1985):

(…) Rezygnując z lojalności wobec natury układam swój model rzeczywistości trochę z egzystencjonalną zadumą, skłonnością do mistycyzmu, wsłuchiwaniem się w siebie samego. Natura staje się środkiem, a nie celem.

Staje się obrazem – znakiem
obrazem – śladem
obrazem – pamięcią.

Źródło: Witold Węgrzyn. Sytuacje V - obecność [5 – 30 grudnia 2007, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie] . Tł. M. M. Korzeniowska. Sopot: Państwowa Galeria Sztuki, 2007. ISBN 83-88210-96-3.

WITOLD WĘGRZYN (Gdańsk 2007 r.):

We współczesnej kulturze wszystko zdaje się tracić aktualność, tak jak ogromna liczba informacji krążąca po świecie. Zmiany mentalne, ekonomiczne, kulturowe, globalizacja i internet, dynamiczny rozwój i szybkość sprawiają, że styl, mody i prądy zanim okrzepną, odchodzą w pośpiechu w przeszłość i zapomnienie. Panujące powszechnie antynomie, amnezja, pragnienie wskrzeszenia pamięci są problemami, którymi zajmuje się często współczesna fotografia. Jako „sztuka pamięci” przeciwdziała entropii, obraz fotograficzny odwołując się do wspomnień ożywia przeszłość, „wskrzesza czas”, rekonstruuje minione. Jako znak pozwala na swobodne jego odczytywanie i interpretację. Staje się świadectwem wydarzenia, obrazem-pamięcią, przypomnieniem minionego, świadectwem czasu. Ujawnia niewidzialne.

Fotografia rezygnując z idealizacji świata i konwencji piękna, odchodząc od serwitutu dokumentalności i „potwierdzenia prawdy” zajmuje się rejonami nowego przedstawiania, konfabulacji, szukania nowych form i oryginalnej stylistyki. Pozwala na ujawnianie głębokiej refleksji, kreowanie autorskiego, subiektywnego wyglądu świata w obrazie.

Obiekt – Obraz przestaje być tożsame, a staje się relacjami, gdzie prawda i fikcja są tworem hybrydalnym, z założenia nieprawdziwym i wymyślonym. Poprzez nakładanie w odczytywaniu obrazu własnych wzorców i „klisz kulturowych”, tworzą się obszary gry, fikcji i metafory, gry znakami i ich znaczeniem. Fotografia zatem jako swego rodzaju model kreacyjny, ikona, idea, refleksja informować będzie i prowokować, kokietować własnymi środkami, nakłaniać do nadawania znaczeń i odczytywania znaczenia znaków. Będzie pretekstem do stawiania pytań i sposobem na rozległe komentowanie świata, grą pomiędzy faktem, metaforą i alegorią. Będzie zaświadczać o tym, że jedna fotografia więcej ukrywa niż pokazuje. Kreować to „twórczo dokumentować”, zaznaczać siebie poprzez obecność, poprzez niepowtarzalność, poprzez oryginalność i wyobraźnię, poprzez mądrość refleksji, głębokie zrozumienie i przeżywanie. Kreować, to znaczy rekonstruować imaginację, wrażliwość, świadomość, pamięć i czas. To intensyfikować przeżycie, pragnienie i wyobrażenie. To tworzyć nowe reguły i nowe artystyczne idee, to improwizacja i eksperyment. Kreacja to wreszcie stawianie pytań o rzeczy ogólne, istotne, ponadczasowe i podstawowe. O Obecność i sens. O Obecność „tu i teraz”, gdzie mogą być myślą i obrazem w dowolnym miejscu na świecie. To pytanie o czas, jego bezwzględną przemijalność, kruchość wszystkiego, ciągły ruch Koła Samsary. O Obecność, w której nie obowiązują już ograniczenia czasowe czy przestrzenne.

To pytanie o miejsce, w którym jestem, o miejsce, w którym mnie nie ma, o miejsce, w którym byłem, Obecna wystawa jest miejscem, w którym jestem (byłem).

Źródło: Witold Węgrzyn. Sytuacje V - obecność [5 – 30 grudnia 2007, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie] . Tł. M. M. Korzeniowska. Sopot: Państwowa Galeria Sztuki, 2007. ISBN 83-88210-96-3.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

 • Nagroda indywidualna Ministra Kultury i Sztuki III stopnia
 • Nagroda indywidualna MKiS II stopnia
 • Medal im. Jana Bułhaka
 • Nagroda Zbiorowa Prezydenta Miasta Gdańska
 • Nagroda Indywidualna Prezydenta Miasta Gdańska
 • 1987 rok – Medal 50-lecia ZPAF za wybitne osiągnięcia w fotografii artystycznej
 • Honorowy Tytuł Artysta FIAP-AFIAP nadany przez Międzynarodową Federację Sztuki Fotograficznej
 • Odznaka Zasłużonego Działacza Kultury
 • Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zasłużony dla Kultury Polskiej
 • 1977-2007 rok – 11 Nagród Rektorskich na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku za osiągnięcia dydaktyczne i artystyczne

WYSTAWY:

Wystawy indywidualne:

 • 1968 rok – Klub Wieżowiec, BPBK w Gdańsku
 • 1970 rok – Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych, pasaż Zbrojowni w Gdańsku
 • 1975 rok – Penetracje , Galeria MPiK w Gdańsku
 • 1975 rok – Penetracje, BWA w Olsztynie
 • 1975 rok – Penetracje, Galeria Fotografii w Łodzi
 • 1975 rok – Penetracje, Galeria Fotografii w Grudziądzu
 • 1978 rok – Rekonstrukcje krajobrazu , Galeria GN w Gdańsku
 • 1978 rok – Rekonstrukcja krajobrazu, BWA w Słupsku
 • 1980 rok – Dokumentacja-czarne prostokąty , Galeria GN w Gdańsku
 • 1980 rok – Dokumentacja-czarne prostokąty, Galeria Slavia w Bremen (Niemcy)
 • 1980 rok – Wystawa autorska , Hohschule Gestaltstende Kunst Und Musik w Bremen (Niemcy)
 • 1980 rok – Wystawa autorska , Galeria Slavia w Bremen (Niemcy)
 • 1982 rok – Kuns aus Polen – wystawy autorskie 6 artystów z Polski, Galeria Slavia w Bremen (Niemcy)
 • 1985 rok – Ślad , Galeria ZPAF w Gdańsku
 • 1985 rok – Ślad, Szczecin
 • 1985 rok – Ślad, Galeria Foto-Medium-Art. We Wrocławiu
 • 1985 rok – Fotografia bez fotografii , Galeria GTPS PUNKT w Gdańsku
 • 1985 rok – Fotografia bez fotografii, Galeria FF w Łodzi
 • 1988 rok – Znak, synteza, asceza, Galeria Fotografii w Lądku Zdroju
 • 1989 rok – Sytuacje I – P-fotografia , Galeria MPiK w Gdańsku
 • 1989 rok – Sytuacje I – P-fotografia , Galeria Fotografii w Bielsko-Białej
 • 1989 rok – Sytuacje I – P-fotografia , Galeria ZPAF w Toruniu
 • 1990 rok – After Man Ray , Striped House Museum of Art w Tokyo (Japonia)
 • 1990 rok – Wystawa autorska , Rathaus-Greven w Ochtrup (Niemcy)
 • 1991 rok – Gummidrucke und andere edeldrucke , Galerie Grauwert w Hamburgu (Niemcy)
 • 1996 rok – Wystawa autorska w ramach wystawy Grupy Gdańskiej (rzeźba), Galeria Instytutu Kultury Polskiej w Londynie (Wielka Brytania)
 • 1997 rok – Gdańsk wystaw promocyjna miasta Gdańska na Jubileusz 1000-lecia miasta w Gdańsku
 • 1998 rok – Sytuacje II – ingerencje, interwencje , Galeria Ratusz Staromiejski w Gdańsku
 • 1998 rok – Sytuacje II – ingerencje, interwencje , Galeria Fotografii BB w Bielsko-Białej
 • 1998 rok – Sytuacje II – ingerencje, interwencje , Galeria FF w Łodzi
 • 2000 rok – Sytuacje III – Stół, Mała Galeria ZPAF/CSW w Warszawie
 • 2000 rok – Sytuacje III – Stół, Galeria Nowa Oficyna w Gdańsku
 • 2003 rok – Wystawa autorska , Galeria ZPAF w Toruniu
 • 2006 rok – Kult krawędzi – krawędź kultu, reminiscencje japońskie – dialog z Jerzym Olkiem w formie dwóch wystaw autorskich, Galeria Okno w Słubicach
 • 2007 rok – Miniatury prace w technikach historycznych, Galeria klubu Plama w Gdańsku Zaspie
 • 2007 rok – Sytuacje II – Plus , Galeria Parter Kłodzkiego Ośrodka Kultury w Kłodzku
 • 5 – 30 grudzień 2007 rok – Sytuacje V – obecność, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie
 • 15 luty – 3 marzec 2011 rok – Wizerunki , Galeria ASP w Gdańsku

Udział w wystawach zbiorowych w kraju:

 • 1973 rok – VI Biennale Krajów Nadbałtyckich , Gdańsk
 • 1973 rok – VII Wiosna Opolska – Festiwal Artystyczny , Opole
 • 1976 rok – Biennale Krajobrazu Polskiego , Kielce
 • 1977 rok – Złocisty Jantar – Konkurs Fotografii Polskiej, BWA w Sopocie
 • 1978 rok – Złocisty Jantar – Konkurs Fotografii Polskiej, BWA w Sopocie
 • 1978 rok – Granice II , Galeria Aut w Gdańsku
 • 1979 rok – Historia Galerii GN , Galeria Foto-Medium-Art we Wrocławiu
 • 1981 rok – Fakty, wydarzenia z historii , Galeria GN w Gdańsku
 • 1984 rok – Biennale Krajobrazu Polskiego , Kielce
 • 1984 rok – Polska Fotografia Krajobrazowa 1944-84 , Kielce
 • 1984 rok – Gdańska Grafika Roku – wystaw konkursu, Galeria Punkt w Gdańsku
 • 1984-1986 rok – Fotografia u ciebie – akcja Grupy „3”, Galeria ZPAF w Gdańsku
 • 1985 rok – Współczesna Fotografia Polska , Zachęta w Warszawie
 • 1986 rok – Warsztaty Gierałtowskie , Galeria ZPAF w Gdańsku
 • 1986 rok – Warsztaty Gierałtowskie, Galeria Foto-Medium-Art we Wrocławiu
 • 1987 rok – 40 lat ZPAf – Wystawa Jubileuszowa, Zachęta w Warszawie
 • 1987 rok – X Biennale Krajobrazu Polskiego , Kielce
 • 1987 rok – II konfrontacje Plastyczne Polski Północnej , Galeria El w Elblągu
 • 1987 rok – 40 lat GTF – Wystawa Jubileuszowa, BWA w Sopocie
 • 1988 rok – Biennale Fotografii Górskiej , Bielsko-Biała
 • 1988 rok – Kolekcja Gdańska dokument, Galeria ZPAF w Gdańsku
 • 1989 rok – Wystawa z okazji jubileuszu 150 lat powstania fotografii , BWA w Głogowie
 • 1991 rok – 70 Jahre Polnishe Photoavangarde , Koszalin
 • 1992 rok – Cytaty z rzeczywistości , Galeria Region w Koszalinie
 • 1995 rok – Artyści Zaspy , Klub-Galeria Plama w Gdańsku
 • 1997 rok – Pro Baltica – Międzynarodowa Wystawa Sztuki, Ratusz Staromiejski w Toruniu
 • 1997 rok – Artyści ASP w Gdańsku , Centrum Kształcenia w Tczewie
 • 1997 rok – Artyści ASP w Gdańsku, Galeria Sztuki w Ostrołęce
 • 1997 rok – Fotografia 1997 , Fundacja Turleja, Pałac Sztuki w Krakowie
 • 1997 rok – Gumiści Polscy , Stara Galeria ZPAF w Warszawie
 • 1997 rok – 50-lecie ZPAF – Wystawa Jubileuszowa, Stara Galeria ZPAF w Warszawie
 • 1997 rok – Linia podziału, linia porozumienia , Wrocław
 • 1997 rok – Fotografia z kręgu Galerii , Galeria Foto-Medium-Art we Wrocławiu
 • 1999 rok – Tomorrow is Today – wystawa polsko-japońska, Wrocław
 • 1999 rok – Tomorrow is Today – wystawa polsko-japońska, Kraków
 • 1999 rok – Tomorrow is Today – wystawa polsko-japońska, Bydgoszcz
 • 2001 rok – Czerwone, niebieskie, białe – wystawa twórców z kręgu ASP Gdańsk, Galeria PGS w Sopocie
 • 2001 rok – Medium jako Medium – fotografia w gdańskiej ASP, Galeria PGS w Sopocie
 • 2001 rok – Mistrzowie Polskiego Krajobrazu , Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
 • 2002 rok – Wokół Dekady – Fotografia polska lat 90., Muzeum Sztuki w Łodzi
 • 2002 rok – Wizja Lokalna – Pokolenia , Galeria 78 w Gdyni
 • 2002 rok – Doroczna Wystawa Okręgu Gdańskiego ZPAF , Galeria Punkt w Gdańsku
 • 2002 rok – 25 lat Małej Galerii –wystawa jubileuszowa, Mała Galeria ZPAF/CSW w Warszawie
 • 2003 rok – Wokół Dekady – Fotografia lat 90., BWA w Bielsko-Białej
 • 2003 rok – Wokół Dekady – Fotografia lat 90., Galeria Pusta w Katowicach
 • 2003 rok – 5-lecie Galerii Nowa Oficyna – wystawa jubileuszowa, Gdańsk
 • 2004 rok – Labirynt – Nowa Sztuka – Festiwal Fotografii, Kłodzko
 • 2004 rok – Pinhole Camera – wystawa fotografii otworkowej, Kraków
 • 2004 rok – Szlachetna Fotografia , Stara Galeria ZPAF w Warszawie
 • 2005 rok – Bezkresy Kresek , Galeria Kłodzkiego Ośrodka Kultury w Kłodzku
 • 2006 rok – 8 lat Galerii Nowa Oficyna , Gdańsk
 • 2006 rok – Obecność kamienia , Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
 • 2006 rok – Fotofest – kolekcja fotografii otworkowej, FotoFestiwal we Wrocławiu
 • 2006 rok – Poznań w Gdańsku, Gdańsk w Poznaniu , Stary Browar w Poznaniu
 • 2007 rok – W kręgu Galerii Foto-Medium-Art, Kraków
 • 2007 rok – W stronę esencji , ambasada Japonii w Warszawie

Udział w wystawach zbiorowych za granicą:

 • 1984 rok – Polska Fotografia Krajobrazowa 1944-84 , New York (USA)
 • 1984 rok – Polska Fotografia Krajobrazowa 1944-84 , Chicago (USA)
 • 1985 rok – Wystaw Gdańskiego Okręgu ZPAF , Galeria Getwinc w Zwingenberg (Niemcy)
 • 1988 rok – Wystawa Fotografii Elementarnej , Brno (Czechy)
 • 1988 rok – Cytaty z rzeczywistości , Sofia (Bułgaria)
 • 1988 rok – Wystawa Fotografii Polskiej , Pekin (Chiny)
 • 1990 rok – 2x8 – Wystawa Fotografii Polskiej, Berlin (Niemcy)
 • 1991 rok – 70 Jahre Polnishe Photoavangarde , Rheine (Niemcy)
 • 1999 rok – Tomorrow is Today – wystawa polsko-japońska, Naro (Japonia)
 • 1999 rok – Tomorrow is Today – wystawa polsko-japońska, Kioto (Japonia)
 • 1999 rok – Tomorrow is Today – wystawa polsko-japońska, Osaka (Japonia)
 • 2002 rok – Jutro jest dziś – wystawa fotografii polsko-japońskiej, Nachod (Czechy)
 • 2005 rok – Widzieć siebie , Nove Mesto (Czechy)
 • 2005 rok – Galeria Bezdomna, New York (USA)
 • 2006 rok – Sich selbst sehen , Fotogalerie Friedrichshain w Berlinie (Niemcy)
 • 2006 rok – Widzieć siebie , Salamanca (Hiszpania)
 • 2007 rok – W stronę esencji, Tokio i Kioto (Japonia)

Dzieła