Artysta

Szczypiorowska, Daria

DARIA SZCZYPIOROWSKA

Studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W 2009 roku uzyskała dyplom z grafiki, a w 2012 roku dyplom z malarstwa.

WYSTAWY:

Wystawy indywidualne:

  • 2011 rok – Walki, Plama – Gdański Archipelag Kultury, Gdański

Udział w wystawach zbiorowych w kraju:

  • 2009 rok – Akcja ASP w mieście – prezentacja dwóch plakatów we wiatach przystankowych w Gdańsku: „Rok Darwina” i „Myśl rowerowo”
  • 2010 rok – Figurama , CK Zamek, Poznań
  • 2012 rok – Miasto Gwiazd – Interdyscyplinarny Festiwal Sztuki
  • 2012 rok – Przestwory – Festiwal Pomorza Sztuki, Gdańsk, Szczecin
  • 2012 rok – Wizualna eutanazja na własne życzenie czyli wojna jest zła – wystawa grupy ASP Gdańsk towarzysząca 23 MBP Warszawa

Dzieła