Artysta

Robakowski, Józef

Józef Robakowski (ur. 20 lutego 1939 r.) to artysta, który realizuje się w takich mediach jak fotografia, wideo, film i kino poszerzone, instalacja, performance, ale również techniki tradycyjne, np. na papierze. Studiował historię sztuki na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, co mocno wpłynęło na jego twórczość, za pomocą której niejednokrotnie poddaje analizie i badaniu samo medium. Już w Toruniu działał aktywnie w wielu grupach artystycznych: Oko (1960), Zero-61 (1961-1969), Krąg (1965-1967), Studencki Twórczy Klub Filmowy „Pętla” (1960-1966). Warto zwrócić szczególną uwagę na grupę Zero-61, której założeniem było odcięcie się od kontekstu politycznego oraz aktualnych tendencji estetycznych, co determinowało zrzeszonych studentów do eksperymentów z danym medium.
Robakowski uczęszczał także do Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, gdzie studiował na Wydziale Operatorskim, a obecnie jest profesorem tejże uczelni. Tam również od początku aktywnie uczestniczył w życiu artystycznym współorganizując Warsztat Formy Filmowej (1970-1977) i Telewizyjną Grupę Twórczą STACJA „Ł” (1991-1992). Na uwagę zasługuje Warsztat Formy Filmowej, który przez wzgląd na są awangardowość działał niezwykle ożywczo na ówczesną, polską scenę artystyczną, ale też którego specyfika pozwoliła dookreślić drogę twórczą samego Józefa Robakowskiego. Jedną z najważniejszych idei Warsztatu Formy Filmowej, podobnie jak toruńskiej grupy Zero-61, było sprawdzanie granic medium, szukanie nowych sposobów wyrazu artystycznego – poza wytyczonymi przez Uczelnię regułami i propagowanymi koncepcjami. Od 1978 roku, i po dziś dzień, prowadzi Galerię Wymiany, czyli prywatną galerię sztuki współczesnej, której głównym celem jest „wymiana myśli artystycznej, powodowanie fermentu i wskrzeszanie twórczych inicjatyw”. Pełnił funkcję redaktora takich wydawnictw jak „Nieme kino” i „Pst!”.

Józef Robakowski (born February 20th, 1939) is an artist whose creative potential is released in a range of media, such as photography, video, film and expanded cinema, installation, performance, as well as traditional techniques, e.g. on paper. Robakowski studied art history at the Faculty of Fine Arts, Nicolaus Copernicus University in Toruń, which proved to have a substantial influence on his work, as he has often analyzed and studied the medium itself. While in Toruń, Robakowski was an active contributor to many art groups, such as Oko (1960), Zero-61 (1961-1969), Krąg (1965-1967), or Students’ Creative Film Club “Pętla” (1960-1966). Zero-61 is exceptionally noteworthy, as its members subscribed to isolation from political contexts and current aesthetic tendencies, which fostered intense experimentation with a medium of their choice.
Robakowski also attended the programme at the Faculty of Cinematography, Łódź Film School, where he is now a professor. From the very outset, he was an active participant of the artistic life there, co-organizing the Workshop of Film Form (1970-1977) and the Creative Television Group STACJA “Ł” (1991-1992). The former deserves particular attention, both because its avant-garde inventiveness had a singularly invigorating influence on the Polish art scene at the time, and due to the fact that its unique profile enabled Robakowski’s own creative path to crystallize. One of the most important premises adopted by the Workshop, which in this respect was akin to the Zero-61 group, was testing the boundaries of the medium and seeking new means of artistic expression that transgressed on the rules imposed by the School and went beyond the concepts in vogue. Since 1978, Robakowski has been running the Exchange Gallery, a private gallery of contemporary art, which aims to foster “exchange of artistic thought, stir thing up, and incite creative initiative. Also, Robakowski contributed as editor to such publications as Nieme kino and Pst!.


WYSTAWY:

Wybrane wystawy indywidualne:

 • 1987 - Fetysze, Galeria BWA, Lublin
 • 1993 - Vital – video, Muzeum Narodowe w Poznaniu
 • 1994 - Przestrzeń energii kinetycznej, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa
 • 1999 - Kąty energetyczne, Hotel de Ville, Strasburg; Galeria R, Poznań
 • 2000 - Personal Cinema, Neues Museum Weserburg, Bremen
 • 2000 - From my Window, Frankfurterkunstverein, Frankfurt
 • 2001 - Obrazy retoryczne, Wozownia, Toruń
 • 2002 - Robakowski / Cohen, Państwowa Galeria Sztuki Zachęta, Warszawa
 • 2002 - Obrazy energetyczne, Galeria Promocyjna, Warszawa
 • 2003 - Energetische Ecken, Museum Modern Art – Infeld
 • 2003 - Niebo czasu domyślnego, Galeria Entropia, Wrocław
 • 2004 - Sfilmować energię, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa
 • 2004 - Obrazy energetyczne, Otwarta Pracownia, Kraków
 • 2005 - Dalla mia finestra..., Istituto Polacco di Roma, Rzym
 • 2006 - Józef Robakowski, Galeria Manhattan, Łódź
 • 2006 - Zwykli Niemcy, lokal_30, Warszawa
 • 2007 - Miraże Józefa R., Muzeum Sztuki, Łódź
 • 2007 - Józef Robakowski, Galerie Magazin, Berlin
 • 2008 - Manifest energetyczny, Atlas Sztuki, Łódź
 • 2008 - Witkacy - Robakowski (Confidence Men), Żak-Branicka Gallery, Berlin
 • 2009 - My Very Own Cinema, Ikon Gallery, Birmingham
 • 2009 - Achtung: Licht!, Polnisches Institut, Berlin
 • 2009 - Video by Józef Robakowski – Kunst ist Macht!, Brotfabrik-Kino, Berlin
 • 2010 - Attention: Light!, lokal_30, Londyn
 • 2011 - ROBAKOWSKI, Gallery Ludlow 38, Nowy Jork
 • 2011 - OBRAZY PRYNCYPIALNE, Galeria Olimpus, Łódź
 • 2012 - Józef Robakowski, Galeria Arsenał, Białystok
 • 2015 - Szpula energetyczna, lokal_30, Warszawa
 • 2017 - Okrutna Kamera, Galeria Szklarnia, Łódź
 • 2018 - Nearer – Farther, Luigi Pecci Centre for Contemporary Art, Prato
 • 2018 - Józef Robakowski. O Witkacym (archiwa sztuki 2), Fundacja Profile, Warszawa
 • 10 maja - 24 czerwca 2018 - Józef Robakowski. Baczność! Wysokie napięcie!, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie 

Udział w wybranych wystawach zbiorowych w kraju:

 • lata 1970/1980 - Polska Sztuka lat 70-tych, Galeria BWA, Sopot
 • 1973 - Akcja warsztat, Muzeum Sztuki, Łódź
 • 1975 - Aspekty Polskiej Sztuki Współczesnej, Galeria Współczesna, Warszawa
 • 1976 - Oferta, Galeria Labirynt, Lublin
 • 1981 - Konstrukcja w procesie, Hala BUDREMU, Łódź
 • 1989 - Lochy Manhattanu, garaże, Łódź
 • 1991 - Sztuka osobna, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa
 • 1992 - Łódzki Ruch Neoawangardy, Pałac Grohmana, Łódź
 • 1994 - Der Riss im Raum, Galeria Sztuki Zachęta, Warszawa
 • 1994 - VIP - Sztuka Video w Polsce, Muzeum Sztuki, Łódź; Muzeum Narodowe, Poznań
 • 1995 - Lab 5 International Film, Video and Computer Art Exhibition, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa
 • 1998 - Kolekcja Multimedialna Galerii Wymiany Józefa Robakowskiego, Muzeum Sztuki w Łodzi; Galeria BWA, Zielona Góra
 • 1999 - Zero-61, Muzeum Okręgowe im Leona Wyczółkowskiego, Bydgoszcz
 • 2001 - Konstrukcja w procesie (VIII Edycja), Muzeum Okręgowe, Bydgoszcz
 • 2002 - Autonomiczny Ruch Konceptualny w Polsce, BWA, Lublin
 • 2002 - Wokół dekady, Muzeum Sztuki, Łódź
 • 2004 - Entuzjaści, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa
 • 2004 - Warszawa – Moskwa 1900-2000, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa
 • 2005 - Egocentryczne, niemoralne, przestarzałe - Współczesne wizerunki artystów, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa
 • 2006 - W Polsce, czyli gdzie?, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa
 • 2006 - 1, 2, 3... Awangarda, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa
 • 2007 - Porządki urojone, Muzeum Sztuki, Łódź
 • 2007- XII Międzynarodowe Biennale Sztuki Mediów „Wro”, Wrocław
 • 2007- Asteizm w Polsce, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa
 • 2008 - Kąty energetyczne, Andzelm Art Gallery, Lublin
 • 2009 - Ukryta Dekada, Polska sztuka wideo 1985-1995, Bunkier Sztuki, Kraków; 13. Biennale Sztuki Mediów, Muzeum Narodowe, Wrocław
 • 2010 - Brzuch Atlasa, Atlas Sztuki, Łódź
 • 2010 - Sąsiedzi/Nachbarn. Wątki niemieckie w polskiej sztuce współczesnej, Łaźnia, Centrum Sztuki Współczesnej, Gdańsk
 • 2012 - Dźwięki elektrycznego ciała. Eksperymenty w sztuce i muzyce w Europie Wschodniej 1957-1984, Muzeum Sztuki, Łódź
 • 2016 - Grupa ZERO-61, Muzeum Sztuki, Łódź

Udział w wybranych wystawach zbiorowych za granicą:

 • 1972 - Atelier 72, Demarco Gallery, Edynburg (Wielka Brytania)
 • 1972 - Searching Photographers – Fotokina, Kolonia (Niemcy)
 • 1973 - Polska'73, Exhibition of Polish Contemporary Art, CAYC, Buenos Aires (Argentyna)
 • 1974 - Actual Art in East Europe - ICC, Antwerpia (Belgia)
 • 1974 - Photography as Art - Art as Photography, Fotoforum, Kassel (Niemcy)
 • 1976 - Video – Film – Photo – Text Show, De Appel Gallery, Amsterdam (Holandia)
 • 1977 - Documenta 6 (sekcja filmów eksperymentalnych), Museum Fridericianum, Kassel (Niemcy)
 • 1977 - Film als Film, Kunstverein, Kolonia (Niemcy)
 • 1979 - Works and Words, De Appel Gallery, Amsterdam (Holandia)
 • 1979 - Film as Film, Hayward Gallery, Londyn (Wielka Brytania)
 • 1982 - Biennale of Sydney, New South Wales Institute of Technology, Sydney (Australia)
 • 1983 - Kunst mit Photographie, Nationalgalerie, Berlin (Niemcy)
 • 1983 - Presence Polonaises, Centre Pompidou, Paryż (Francja)
 • 1985 - Polish Avant-garde, Culturel Centre, Brechen (Niemcy)
 • 1988 - International Festival of Video and Electronic Art, Locarno (Szwajcaria)
 • 1990 - Videonale 4, Kunstverein, Bonn (Niemcy)
 • 1992 - Lyon / Lodz - La collection du Musée de Lodz, Musée d'Art Contemporain, Lyon (Francja)
 • 1993 - Polnische Avantgarde 1930-1990, Neuer Berliner Kunstverein, Berlin (Niemcy)
 • 1994 - Der Riss im Raum, Martin-Gropius-Bau, Berlin (Niemcy)
 • 1994 - Europa, Europa, Kunst und Ausstellungshalle, Bonn (Niemcy)
 • 1997 - Polish Art 1945-1996, Mucsarnok Gallery, Budapeszt (Węgry)
 • 1998 - Body and the East, Museum of Modern Art, Lublana (Słowenia)
 • 1998 - The Lodz Film School of Poland: 50 Years, Museum of Modern Art, Nowy Jork (USA)
 • 1998 - Avant-garde Films and Videos from Central Europe, The LUX Centre, Londyn (Wielka Brytania)
 • 1999 - Global Conceptualism: Points of Origin 1950s-1980s, Queens Museum of Art, Nowy Jork (USA)
 • 1999 - Translocation, Generali Foundation, Wiedeń (Austria)
 • 2000 - 2000+ Arteast Collection, Museum of Modern Art, Lublana (Słowenia)
 • 2001 - Videonale, Kunstverein, Bonn (Niemcy)
 • 2001 - Neue Welt, Frankfurterkunstverein, Frankfurt (Niemcy)
 • 2002 - Changing Places, IndexThe Swedish Contemporary Art Foundation, Sztokholm (Szwecja)
 • 2002 - Samizdat II, National Museum, Praga (Czechy)
 • 2002 - Vom Monument zum Merkt (Polnischer Videokunst), Kunsthalle, Wiedeń (Austria)
 • 2002 - Person / Zeit / Raum - Fotografie aus Polen, Museum Modern Kunst, Salzburg (Austria)
 • 2003 - A Short History Of Polish Avant-Garde And Experimental Film, MOMA, Nowy Jork (USA)
 • 2003 - Comportement Energetique, Galerie Satellite, Paris (Francja)
 • 2004 - The Workshop Of The Film Form 1970-77, Electronic Arts Intermix, New York (USA)
 • 2004 - Memoires du temps de l'immaturite, Passage de Retz, Paryż (Francja)
 • 2004 - Collected Views from East or West, Generali Foundation, Wiedeń (Austria)
 • 2005 - Two Asias, two Europes, Duolun Museum of Modern Art, Szanghaj (Chiny)
 • 2006 - Analogue: Pioneering Artists "Video from Poland (1968-1988)", Tate Modern, London (Wielka Brytania)
 • 2006 - One-Minute Films, Tate Modern, London (Wielka Brytania)
 • 2007 - The Second Moscow Biennale of Contemporary Art, Moskwa (Rosja)
 • 2008 - Dans la nuit, des Images, Grand Palas, Paris (Francja)
 • 2008 - 1, 2, 3… Avant-Gardes: Film/Art Between Experiment and Archive (Analytical Strategies), Tate Modern, Londyn (Wielka Brytania)
 • 2009 - Sound and Visions, Tel Aviv Contemporary Art Museum, Tel Aviv (Izrael)
 • 2010 - Animism, MuHKA Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen, Antwerpen (Belgia)
 • 2011 - OSTALGIA, New Museum, New York (USA)
 • 2011 - Footnote 6: As Model, Miguel Abreu Gallery, Nowy Jork (USA)
 • 2011 - The Power of Fantasy. Modern and Contemporary Art from Poland, Palais des Beaux-arts de Bruxelles BOZAR, Bruksela (Belgia)
 • 2011 - PARTICOLARE. Paths of Democracy, Fundacja Signum, Wenecja (Włochy)
 • 2013 - Poesie der Reduktion, MUMOK, Wiedeń (Austria)