Artysta

Ołowska, Paulina

"Romansując awangardą"

Paulina Ołowska (ur.1976) Ukończyła Art Institute of Chicago (SAIC) w dziedzinie malarstwa i wideo (1996).W latach 1997 – 2000 studiowała malarstwo i grafikę w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W roku 1999 była studentką Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Hadze (Holandia).

Artystka ma za sobą kilka wystaw indywidualnych m.in.:„Heavy Duty" (z Lucy McKenzie), Inverleith House w Edynburgu, 2001; „Abstraction in Process", Sebra Gallery w Tartu w Estońii, 2000; „For Sprińg...", Galeria Entropia, Wrocław 2000; „Summer discouńt", Bagatte Gallery, Gdańsk 2000; „Triumf of Youth", ASP w Gdańsku, 1999; „Who likes sport style", Telhal 59 Gallery, Lizbona, 1999; „Two Strangers on Saturnus" (z H. Lund), Królewska Akademia Sztuk Pięknych w Hadze, 1999; (...). Brała także udział w licznych wystawach zbiorowych m.in.: Germinations 13, Paryż, 2001-2002, Malarstwo Współczesne, Państwowa Galeria Sztuki we Wrocławiu, 2001; Relax , Galeria BWA w Białymstoku, 2001; Open Studios, Centrum Sztuki Współczesnej w Kitakyushu w Japonii, 2001; Rybie Oko, Galeria BWA w Słupsku, 2001; Nurse with Wound, Galeria Ńarodowa w Tallińie, 2000; Niebezpieczne Pędzle, Muzeum Narodowe, Warszawa, 2000; Young Art from Baltic States, Communty Center for Arts w Grienswald w Niemczech, 1999; Shake the disease, Lower Foyer Gallery, Dundee, Wielka Brytania, 1999. Jest także laureatką kilku stypendiów pobytowych m.in. w Holandii, Japonii, Niemczech i Lizbonie oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez instytucje publiczne i prywatne.

Paulinę Ołowską interesują utopie artystyczne związane z epoką modernizmu. Fascynuje ją zwłaszcza romantyczna wizja przyszłości odnajdywana w założeniach wczesnego Bauhausu; a także utopie z kręgów rosyjskiej awangardy i dadaizmu. Poprzez nawiązywanie do nich manifestuje swój sposób postrzegania i wybór artystycznej ekspresji. Jakkolwiek artystka podkreśla, że zajmuje ją malarstwo, w swych pracach wykracza poza granice obrazu. Postępując niczym twórcy modernizmu, propagujący obalenie sztywnych granic w sztuce, Paulina Ołowska łączy w swoich dziełach malarstwo, kolaż, instalacje, performance, aranżację przestrzenną, muzykę i grafikę. W pracach artystki widoczna jest fascynacja klimatem, energią i świeżością lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, charakterystycznych dla pop-artu i ruchu flower-power. Fotografie mody z polskich magazynów z lat 60. są ulubionymi wzorami jej fotografii i realistycznego malarstwa; ze szczególnym upodobaniem magazynu „Ty i Ja", wyróźniającego się spośród innych interesującymi artykułami i rodzajem podejmowanej, awangardowej na owe czasy tematyki. Artystkę pociągają także elementy psychodeliczne w projektowanych wówczas okładkach książek i płyt, inspirujące m.in. jej murale i grafitti. Istotna jest dla niej także sztuka plakatu, której z ugruntowana pozycja w polskiej tradycji artystycznej, daje możliwość formułowania krótkich i precyzyjnych, para socjo-politycznych komunikatów, takich jak na przykład promocja esperanto (języka - utopii), zrealizowana w formie bilboardu dla galerii AMS. Artystka mieszka i pracuje w Warszawie. Koncepcja wystawy, „Romansując z awnagardą” zdaniem Pauliny Ołowskiej „wynika ze sprzeciwu wobec wartościowania sztuki wyłącznie w kontekscie dominujących obecnie trendów”, „jest próbą dowartosciowania czasowo nieodległych, nieco zapomnianych już jednak estetyk”.

Wystawa „Romansując z awangardą" - aranżacja przestrzenna wybranych prac z kolekcji Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie 5 kwietnia – 5 maja 2002. kurator: Katarzyna Dziurlikowska.