Artysta

Musiałowicz, Henryk

Artysta urodził się w roku 1914, należy do absolwentów warszawskiej ASP. W roku 1946 wraz z przyjaciółmi, gronem uczniów Leonarda Pękalskiego, którym studia przerwała wojna - z Jerzym Baurskim, Edmundem Burke, Krystyną Cękalską Baurską i Mieczysławem Majewskim rozpoczął działalność w grupie "Warszawa". Do grupy tej zaproszono wkrótce również Marię Hiszpańskią, Jerzego Chojnackiego, Edwarda Piwowarskiego, Monikę Przybyszewską-Piwowarską (i in.). W lutym 1947 roku Musiałowicz wraz z kolegami współorganizował pierwszą wystawę grupy (w pomieszczeniach budynku SARP-u), która była pierwszym wystąpieniem artystycznym w powojennej Warszawie. Konrad Winkler w recenzji z tej wystawy nazwał artystów neorealistami, a ich realizm wywodził od Leona Pękalskiego.