Artysta

Karolak, Zygmunt

ZYGMUNT KAROLAK (ur. 1905 roku; zm. 2 VIII 1999 roku)

Urodzony w 1905 r. w Kościelcu koło Kalisza. Od 1925 do 1930 roku studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Malarstwo pod kierunkiem prof. Wojciecha Weissa, rysunek u prof. Władysława Jarockiego i grafikę u prof. Jana Wojnarskiego. Dyplom uzyskał w 1931 roku w pracowni prof. W. Weissa. W latach 1932-1939 pracował jako nauczyciel rysunku w kaliskim gimnazjum. W 1939 roku, jako oficer, wziął udział w kampanii wrześniowej, po której dostał się do niewoli. W czasie wojny przebywał w niemieckich oficerskich obozach jenieckich gdzie organizował kursy artystycznego nauczania i brał udział w wystawach obozowych. Zachowało się kilka tek powstałych tam prac. Po wyzwoleniu brał udział w pracach Polskiej Misji Repatriacyjnej w Lubece, gdzie zajmował się m.in. poszukiwaniem dzieł sztuki polskiej zaginionych podczas wojny. W 1947 roku wrócił do kraju i zamieszkał w Gdyni. Od 1947 do 1949 roku pracował w Liceum Technik Plastycznych w Gdyni. W roku 1950 objął stanowisko adiunkta w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. W latach 1953-1975 prowadził Katedrę Grafiki Artystycznej na tejże uczelni. W 1956 roku został docentem. W 1975 roku przeszedł na emeryturę. W latach pięćdziesiątych przeniósł się do Sopotu i zamieszkał przy ul. Obr. Westerplatte. Był malarzem i grafikiem. Był też odpowiedzialny za projekt i realizację polichromii fasad dwóch kamienic przy Długim Targu w Gdańsku. Zmarł 2 sierpnia 1999 roku i został pochowany na cmentarzu komunalnym w Sopocie. 

Prace Zygmunta Karolaka znajdują się m.in. w Muzeum Narodowym w Gdańsku i Szczecinie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Ministerstwie Kultury i Sztuki oraz w zbiorach publicznych i prywatnych w kraju i za granicą.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

 • 1947 rok – Nagroda za zestaw rysunków na Wystawie Okręgu Gdańskiego ZPAP
 • 1949 rok – II Nagroda za portret przodownika pracy na Wystawie Okręgu Gdańskiego ZPAP
 • 1952 rok – Nagroda Artystyczna Województwa Gdańskiego
 • 1953 rok – Wyróżnienie za obraz „Forsowanie Nysy” na wystawie 10 lat LWP w twórczości plastycznej, Warszawa
 • 1970 rok – Nagroda III stopnia Ministerstwa Kultury i Sztuki za osiągnięcia dydaktyczne w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku
 • 1975 rok – Nagroda I stopnia Ministerstwa Kultury i Sztuki za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku
 • Dwukrotna Nagroda Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku
 • Nagroda Artystyczna Wojewody Gdańskiego
 • Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari
 • Krzyż Komandorski Orderu Polonia Restituta
 • Krzyż Kawalerski Orderu Polonia Restituta
 • Złoty Krzyż Zasługi
 • Medal Zwycięstwa i Wolności

WYSTAWY:

Wystawy indywidualne:

 • 1936 rok – Malarstwo i grafika, Kalisz
 • 1939-1945 rok – Dziewięć wystaw w obozach jenieckich
 • 1947 rok – Gdynia
 • 1948 rok – Rysunek, Sopot
 • 1949 rok – Poznań
 • 1953 rok – Akwarele, w ramach VI Festiwalu Sztuk Plastycznych , Sopot
 • 1977 rok – Malarstwo i rysunek, BWA w Sopocie
 • 1977 rok – Wystawa malarstwa i rysunku z okazji 47-lecia pracy twórczej, Galeria Muzeum Narodowego, Pałac Opatów w Gdańsku Oliwie
 • 1978 rok – Wystawa 770 prac (na 7 salach), Galeria CBWA Zachęta w Warszawie
 • 1981 rok – Malarstwo i rysunek, Pałac Sztuki w Krakowie
 • 1983 rok – Malarstwo i rysunek, Kalisz
 • 1985 rok – Wystawa Jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin artysty, BWA w Sopocie
 • 1989 rok – Muzeum Narodowe w Gdańsku
 • 1993 rok – Rysunek, akwarela, malarstwo olejne (180 prac), Ville d’Avray w Paryżu (Francja)
 • 1996 rok – Wystawa retrospektywna z okazji 91. Rocznicy urodzin i 65-lecia pracy twórczej Artysty, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie

Udział w wystawach zbiorowych w kraju:

 • 1937 rok – Ogólnopolski Salon, Poznań
 • 1938 rok – Ogólnopolski Salon, Kraków
 • 1939 rok – Ogólnopolski Salon, Lwów
 • 1947 rok – Wystawa Okręgu Gdańskiego ZPAP (nagroda za zestaw rysunków)
 • 1948 rok – Wystawa rysunków, Łódź
 • 1949 rok – Wystawa Okręgu Gdańskiego ZPAP (II nagroda za portret przodownika pracy)
 • 1950 rok – I Ogólnopolska Wystawa Plastyki, Warszawa
 • 1951 rok – II Ogólnopolska Wystawa Plastyki, Warszawa
 • 1952 rok – III Ogólnopolska Wystawa Plastyki, Warszawa
 • 1953 rok – 10 lat LWP w twórczości plastycznej, Warszawa (wyróżnienie za obraz „Forsowanie Nysy”)
 • 1953 rok – Ogólnopolska wystawa plastyki, Radom
 • 1965 rok – XX lat PRL w twórczości plastycznej, Warszawa
 • 1970 rok – Lenin i jego idee, Warszawa
 • 1973 rok – 30 lat LWP w twórczości plastycznej, Warszawa
 • 1983 rok – Malarze i rzeźbiarze sopoccy 1945-1983, BWA w Sopocie
 • 1984 rok – Wystawa Zygmunta Karolaka z Tadeuszem Kulisiewiczem, Galeria Miejska w Ostrowie Wielkopolskim
 • 1986 rok – Wystawa ZPAMiG, Zachęta w Warszawie
 • 1995 rok – Wokół Kapizmu – Szkoła Sopocka, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie

Udział w wystawach zbiorowych za granicą:

 • 1946 rok – Lubeka i Bad-Oeynhausen (Niemcy)
 • 1948 rok – Wystawa książki polskiej, grafiki i ilustracji , Nowy Jork (USA)
 • 1949 rok – Wystawa książki polskiej, grafiki i ilustracji, Waszyngton, Buffalo, Chicago, Seattle (USA)

Dzieła