Artysta

Cybulski, Krzysztof

KRZYSZTOF CYBULSKI

Ukończył studia na Wydziale Malarstwa i Grafiki w pracowniach prof. Z. Walickiego oraz prof. C. Tumielewicza w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

JERZY KAMROWSKI:

„Gra w rzeczywistość”

Dążenie do spontaniczności, ironiczny komentarz do otaczającej nas obrazkowej cywilizacji, swobodne obrazowanie i bezpośrednie wyrażanie emocji w grafice zdaje się być cechą charakteryzującą twórczość Krzysztofa Cybulskiego, który na płaszczyźnie papieru śni swój sen, starannie skomponowany z wielką dbałością o formę i kolor. Kontrast życia i śmierci, jawy i snu rozgrywa wielowątkowo w amorficznej, wieloznacznej przestrzeni, opowiada o człowieku „w ogóle”, o everymanie, ograniczanym przez sztywne ramy porządku świata. Ukazuje go w trakcie bezustannego stawania się na nowo, w wiecznym „teraz”, płynącym z przewartościowania czasu, destylowanym z tożsamości, autentyczności – tej niezmiennej esencji osób, pojęć i rzeczy. Wiedzie do świata stwarzanego po to, aby wszystko stało się jasne i jednocześnie straciło wszelkie znaczenie.

Istotą tej twórczości zdaje się być nieustanna wędrówka po obszarach zwodniczej i usłużnej pamięci, pełna przywołań, nawrotów, aluzyjnych odniesień. Grafik kojarzy porządek powszechnych i powszednich obserwacji, realistycznych zapisów z tajemnicą lirycznej wyobraźni. Szanując szczegół, detal, aż do granicy dokumentu, przydaje mu cechy swoistej ulotności, subtelnej niejednoznaczności. Przekształcenie konkretu w wymiar symboliczny, mechanizm zapamiętywania, przypominania i odtwarzania ma w tej twórczości zawsze charakter kreacyjny, widoczny mimo gry realistycznych pozorów. Zdyscyplinowanie i precyzja sugerują przywiązanie do materialnego konkretu, choć z drugiej strony widoczne jest silne pragnienie imaginacyjnej autonomii.

Cybulski nie stroni od silnej metaforyzacji przy pełnej dekoratywności stylistycznej. Ekspresja wykreowanego świata oddaje specyficzny rodzaj napięcia, ów stan nieustannego żeglowania na krawędzi, kiedy łączy świat prostoty i zwykłej naturalności z krainą dosyć mrocznych uniesień. Grafik zda się rozrywać martwe, skostniałe struktury, jakie tkwią na powierzchni zdarzeń, w poszukiwaniu ukrytych możliwości recepcji rzeczywistości, nadaje im status sensów odkrytych, poszukuje systemów, które umożliwiają przekroczenie tego, co uporządkowane i zorganizowane. Tworzy nowe konfiguracje i próbuje dotrzeć do tych, które przez swą odrzuconą bliskość stały się niezrozumiałe. Zawiera w swoich pracach pamięci o tym, co najskromniejsze, najbardziej intymne i, chyba, najbardziej pierwotne. Rodzi to wrażenie pewnego zaniku autonomii przedmiotu, zawsze z jakiejś fikcyjnej konieczności, lecz niezbędnej nawet jako fikcja do utrzymania ładu, zniwelowania różnicy pomiędzy rodzajami wyborów. Wyobraźnia bowiem nie ma wcale wyrywać nas z tego świata, wręcz przeciwnie, ma nas światu i rzeczom przywrócić, ma na nowo odsłonić przed nami niezwykłości sytuacji i przedmiotów prozaicznych. W ten sposób atmosfera na arkuszu papieru gęstnieje, rzeczywistość rwie się na strzępy, pęka, ulega nie do końca zrozumiałym tąpnięciom w ciągach, rejestrach i katalogach, a zyskując kłopotliwą samodzielność w obrazowaniu, daje szansę widzowi, by też dotknął tej tajemnicy, którą wcześniej posiadł grafik.

Źródło: Krzysztof Cybulski: Grafika [4 wrzesień – 5 październik 2003, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie]. Sopot: Państwowa Galeria Sztuki, 2003. ISBN 83-88210-53-x.

WYSTAWY:

Wystawy indywidualne:

 • 1996 rok – Galeria Grafiki w Gdyni
 • 1997 rok – Galeria U Literatów w Gdańsku
 • 1998 rok – Galeria Promocyjna Muzeum Narodowego w Gdańsku
 • 1998 rok – Galeria W Dworku, Dworek Sierakowskich w Sopocie
 • 1999 rok – Galeria Punkt, Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki
 • 1999 rok – Galeria JaPtak we Wrocławiu
 • 2000 rok – Galeria BWA w Legnicy
 • 2000 rok – Galeria Na Prowincji w Lublinie
 • 2000 rok – Galeria BWA Zamek Książ w Wałbrzychu
 • 2000 rok – Galeria BWA w Olsztynie
 • 2001 rok – Galeria Na Piętrze w Koszalinie
 • 2001 rok – Galeria 78 w Gdyni
 • 2002 rok – Galeria BWA w Słupsku
 • 2002 rok – Galeria Wazownia w Toruniu
 • 2002 rok – Galeria BWA we Włocławku
 • 2003 rok – Galeria Sztuki Współczesnej Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
 • 4 wrzesień – 5 październik 2003 rok – Grafika, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie
 • 11 lipiec – 3 sierpień 2008 rok – Grafika, BWA w Kielcach

Udział w wystawach zbiorowych w kraju:

 • 1997 rok – Wiosna 97 – spotkania artystyczne, BPH w Gdyni
 • 1997 rok – Grafika Roku, GTPS w Gdańsku
 • 1998 rok – Grafika Roku, GTPS w Gdańsku
 • 1998 rok – Dziwne Ogrody, Zamek Książ BWA w Wałbrzychu
 • 1998 rok – II Międzynarodowe Biennale Małej Formy Graficznej, Racibórz
 • 1998 rok – 5 M- Grafika Gdańska, Warszawa, Gdańsk
 • 1998 rok – Ogólnopolski Konkurs na Grafikę, Zamek Nidzica
 • 1999 rok – Cztery i Cztery – malarstwo i grafika, Gdynia
 • 1999 rok – Grafika, Rysunek- Konkurs o Nagrodę im. D. Chodowieckiego, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie
 • 1999 rok – Ogólnopolski Konkurs na Grafikę, Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
 • 1999 rok – Grafika Roku, GTPS w Gdańsku
 • 1999 rok – Grafika, Rzeźba, Galeria Punkt w Gdańsku
 • 1999 rok – VII Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego, BWA w Olsztynie
 • 1999 rok – 5x5 , Lublin, Poznań, Warszawa
 • 1999 rok – Kolorowa klatka- Z. Gorlak, K. Cybulski, Galeria JaPtak we Wrocławiu
 • 1999 rok – Malarstwo, Grafika, Rzeźba, Galeria 78 w Gdyni
 • 1999 rok – Kalendarz 2000 , Galeria Triada w Gdańsku
 • 1999 rok – Malarstwo, Grafika, Rzeźba, Galeria Portal w Gdańsku
 • 2000 rok – Kolorowa grafika, Z. Gorlak, K. Cybulski, Galeria BWA w Legnicy
 • 2000 rok – Bez tytułu- prof. K. Ostrowskiemu, Galeria 78 w Gdyni
 • 2000 rok – Artyści gdańscy, Galeria ZAR Kraków
 • 2000 rok – Grafika Roku, GTPS w Gdańsku
 • 2000 rok – Grafika Polska, Łódź
 • 2000 rok – 5x5- Młoda Grafika Polska, Poznań, Warszawa
 • 2000 rok – Gdynia – D üsseldorf, Galeria 78 w Gdyni
 • 2000 rok – Supremarket Sztuki, Galeria DAP w Warszawie
 • 2000 rok – Gdyński Przegląd Artystyczny, Galeria 78 w Gdyni
 • 2000 rok – Rysunek i Grafika w 13 odsłonach – współczesna grafika polska, Nowa Oficyna Galeria ASP w Gdańsku
 • 2001 rok – Post Scriptum, Galeria 78 w Gdyni
 • 2001 rok – Współczesna Grafika Polska – kalendarz 2001, Galeria JaPtak we Wrocławiu
 • 2001 rok – Współczesna Grafika Polska – kalendarz 2001, Galeria Nowa w Poznaniu
 • 2001 rok – Trzy kolory: Niebieski, Biały, Czerwony, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie
 • 2001 rok – Trwanie- Artyści z Trójmiasta, Galeria El w Elblągu
 • 2001 rok – Grafika Roku, GTPS w Gdańsku
 • 2001 rok – Gdyński Przegląd Artystyczny, Galeria 78 w Gdyni
 • 2001 rok – Artyści z Gdańska, Galeria BWA w Białej Podlasce
 • 2001 rok – Tractus, Galeria 78 w Gdyni
 • 2001 rok – Współczesna Grafika Polska, Galeria Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku Nowa Oficyna
 • 2002 rok – Dwanaście Kolorowych Miesięcy – Grafika Polska, Galeria Na Piętrze w Koszalinie
 • 2002 rok – Sztuka Gdańska, Galeria A w Starogardzie Gdańskim
 • 2002 rok – Kalendarz 2002 – Współczesna Grafika Polska, Galeria BWA w Przemyślu
 • 2002 rok – Kalaendarz 2002 – Współczesna Grafika Polska, Galeria Muzeum ASP we Wrocławiu
 • 2002 rok – Krytycy, Galeria Alternatywa w Gdańsku
 • Współczesna Grafika Polska, Galeria POLONY w Poznaniu
 • Współczesna Grafika Polska, Galeria na Piętrze w Koszalinie
 • Graficy, Galeria Alternatywa w Gdańsku
 • Czakram, Galeria Alternatywa w Gdańsku
 • VIII Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego, BWA w Olsztynie

Udział w wystawach zbiorowych za granicą:

 • 1995/1997 rok – The 18 th/19 th International Independante Exhibition of Prints , Kanagawa (Japonia)
 • 1997 rok – International Print Biennale , Varna (Bułgaria)
 • 1998 rok – International Mini Print Triennial, Tokyo (Japonia)
 • 1998 rok – International Miniature print Exhibiti, Barcelona (Hiszpania)
 • 1998 rok – International Print Triennial, Yokohama (Japonia)
 • 1998 rok – Sztuka Polska, Hamburg (Niemcy)
 • 1999 rok – Mostro Rio Gravura, Muzeum Sztuki Współczesnej w Rio de Janeiro (Brazylia)
 • 1999 rok – The 20 th International Independante Exhibition of Prints, Kanagawa (Japonia)
 • 2000 rok – Sztuka Polska, Hamburg (Niemcy)
 • 2000 rok – Nu en art, Centrum Polskie w Brukseli (Belgia)
 • 2000 rok – VI Th International Biennial of Graphic of the Baltic Sea Countries, Kaliningrad (Rosja) – Köningsberg (Niemcy)
 • 2001 rok – Grafika Barwna, Baden-Wiedeń (Austria)
 • 2001 rok – Gdańsk – Düsseldorf, Galeri Am Eck w Düsseldorf (Niemcy)
 • 2001 rok – International Print Triennial, Kanagawa (Japonia)
 • 2001 rok – International Mini-Print Trennial, Tokyo (Japonia)
 • 2002 rok – Six Artist from Gdansk, FASS Gallery, Istambuł (Turcja)
 • Sztuka Polska, Berlin (Niemcy)
 • International Print Exhibition, Silpakorn University Thailand

Dzieła